Dret a l'oblit, reconegut al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

#alvostrecostat

Ja n’estem sentint a parlar i cada cop serà un tema més recurrent perquè cal posar-se al dia. Parlem del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, una norma que unifica totes les lleis europees i que ens dóna una cobertura unificada arreu de la Unió Europea quant a privacitat i drets envers la protecció de dades personals. El nou Reglament ja està en vigor, però hi ha dos anys com a màxim perquè cada país l’incorpori en ferm i n’adapti la seva legislació actual. Data límit, maig del 2018.

Dins l’actualització de la normativa sobre protecció de dades hi ha un punt crític, en tant que absolutament nou respecte a allò que les normes preveuen ara. I és normal, la societat avança a una velocitat més ràpida que la legislació que la regeix.

És el ‘Dret a l’oblit’. Fins ara, la jurisprudència marcava el camí a seguir per exercir-ho, però ja ha arribat el moment de reconèixer-lo amb totes les de la llei.

L'anomenat 'Dret a l'oblit' és la manifestació dels tradicionals drets de cancel·lació i oposició aplicats als cercadors d'internet. El 'Dret a l'oblit' fa referència al dret a impedir la difusió d'informació personal a través d'internet quan la seva publicació no compleix els requisits d'adequació i pertinència previstos a la normativa. En concret, inclou el dret a limitar la difusió universal i indiscriminada de dades personals en els cercadors generals quan la informació és obsoleta o ja no té rellevància ni interès públic, encara que la publicació original sigui legítima (en el cas de butlletins oficials o informacions emparades per les llibertats d'expressió o d'informació).

L’objectiu és limitar l’impacte desproporcionat que certa informació penjada a Internet pot tenir sobre la privacitat d’una determinada persona.

De fet, la informació original no desapareix. L'exercici dels drets de cancel·lació i oposició realitzat davant els cercadors només afecta els resultats obtinguts en les recerques fetes mitjançant el nom de la persona i no implica que la pàgina hagi de ser suprimida dels índexs del cercador ni de la font original.

I com exercim aquest dret? Doncs, caldrà que el ciutadà s'adreci en primer lloc a l'entitat que està tractant les seves dades. Google, Bing o Yahoo ja han habilitat formularis per rebre les peticions d'exercici de drets en aquest àmbit. Si l'entitat no respon a la petició realitzada o el ciutadà considera que la resposta que rep no és l'adequada, llavors  pot sol·licitar que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades tuteli el seu dret davant del responsable.


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.