No menyspreïs les teves dades

#alvostrecostat

Acostumem a ser molt curosos a l'hora de cedir les nostres dades personals a una empresa. Si ens ho demanen, volem tenir clar quin ús se'n farà i esperem que un cop acceptem la cessió, la seva gestió serà seriosa i professional. Això passa quan rebem la petició d'un altre, ara bé, i si som nosaltres els que posem les nostres dades sobre la taula d'algú per iniciativa pròpia? Hauríem d'actuar de la mateixa manera.

Algú dirà, home, ningú no va cedint les seves dades a empreses o associacions, normalment les dónes quan algú t'ho demana per a alguna finalitat. Tanmateix, sí que hi ha un cas paradigmàtic que sovint podem veure pel carrer i pel qual hauríem d'estar preparats: el lliurament d'un curriculum vitae.

Malauradament, la situació és bastant comuna els darrers temps. En una conjuntura de crisi i alts nivells de desocupació, les persones que estan a la recerca de feina miren de tornar a incorporar-se al mercat laboral amb diferents estratègies, sigui el tradicional boca-orella o be optant als diversos processos de selecció a què pot aspirar directament a través d' una organització, per una empresa de selecció de personal, de treball temporal o via portals de recerca de feina a internet. Fins aquí, el normal és que sent processos formals, el lliurament d'un currículum ja contempli un avís legal sobre la cessió de la informació personal que es disposa a realitzar.

Ara bé, posem-nos en el cas d'una persona que ha imprès 10 currículums, els porta en una carpeta i busca, per un carrer o polígon industrial, empreses a les quals presentar la seva auto candidatura. Deixar un paper on hi figuren bàsicament dades personals de gran rellevància no hauria de ser un fet anecdòtic. Una part i l'altra n'han de ser conscients del que suposa i actuar en conseqüència.

Aquella empresa que recepciona currículums, complint la Llei orgànica de Protecció de Dades, ha de tenir un arxiu inscrit a l'Agència de Protecció de Dades a tal efecte. I lògicament, actuar com correspon quant a l'emmagatzemament, accés i ús d'aquella informació. El normal és que disposi d'un formulari de recepció de currículums que la persona que el lliura hauria de signar acceptant la cessió de dades que està fent. És una bona pràctica de l'empresa que facilita la gestió interna d'aquests casos. I com que la llei implica a totes dues parts, fóra bo saber que si dónes la teva informació a algú per iniciativa pròpia, també és teva l'obligació de vetllar pels teus drets i exigir que se t'informi per escrit de la recepció i tractament que se'n farà.