Hola, desconnexió digital

#alvostrecostat

Acabat oficialment l’estiu, els professionals d’arreu reprenen la seva activitat després de les vacances, una aturada que tradicionalment al nostre país és molt majoritària al mes d’agost, quan veritablement arribem a un punt de pausa gairebé total en tot allò que no és relacionat amb el turisme. Passa llavors, que després del “això ho tractem després de vacances”, quan arriba aquest punt de reinici moltes persones passen de 0 a 120 en poc moment i, sovint, fins i tot sobrepassant els límits permesos, si es permet el símil automobilístic. És a dir, tothom vol recuperar els temps i les urgències s’acumulen. Falten hores i es passa del descans absolut a estar fins dalt.

És en aquest punt on trobem la necessitat de tenir conciliada la gestió de la càrrega de feina amb un dels drets reconeguts a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), el dret a la desconnexió digital. Això és, garantir que els treballadors, fora del temps de feina legal o convencionalment establert, els sigui respectat el seu temps de descans, permisos i vacances, així com la seva intimitat personal i familiar.

Tanmateix, encara no està del tot generalitzat, tot i el temps que la LOPDGDD porta en vigor, que dins la implementació d’aquesta llei a les organitzacions s’inclogui una política interna per definir les modalitats per exercir aquest dret, a més de formació i plans de sensibilització del personal. Això és important, també, amb l’extensió del teletreball per a tenir establert quin ús, diguem-ne raonable, s’ha de fer dels dispositius digitals de l’empresa fora de les hores de feina. Aquí l’interès per establir unes polítiques de bons usos dels dispositius és comú. Ja no és només l’ús en termes d’horaris, sinó també en termes de seguretat de la informació. Sigui com sigui, cal tenir implementat aquest punt correctament dins el pla general de protecció de dades, privadesa i gestió de la informació de l’empresa.

Pot haver-hi excepcions, sí, però llavors cal tenir recollit un acord de disponibilitat fora de l’horari habitual de feina, el qual ha de ser en un temps concret i per a guàrdies no presencials. Fora d’això, tampoc tindria l’obligació de respondre comunicacions laborals. És a dir, no es pot sancionar ni acomiadar a qui no atengui comunicacions de l‘empresa fora del seu horari laboral o durant les seves vacances o per desconnectar els dispositius corporatius que usin per treballar en aquells períodes de temps.

Una correcta planificació del temps i una bona implementació de la política de protecció de dades ens evitarà inconvenients amb aquestes situacions. Bon retorn.

Jordi Ventura

 


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.