És com fer una selfie

#alvostrecostat

Tot el que parlem al voltant de la llei de protecció de dades està recollit al Document de Seguretat. És l’epicentre de la implementació de la LOPD dins una organització. Les anàlisis de situació, la definició de fitxers, l’ordre, els procediments de tractament dades... tot el que ens ve al cap en aquest tema té un punt d’arribada final que és el Document de Seguretat. Un gran desconegut sovint.

Allà hem de tenir la foto de la nostra empresa en matèria de protecció de dades. És com fer una selfie, de manera que poguéssim mirar-nos amb certa distància i ens trobéssim al davant amb un estat de la situació perfectament fidel a la realitat del funcionament de l’organització. De fet, el Document de Seguretat es defineix com el document que recull les mesures tècniques i organitzatives referides a la LOPD i que són d’obligatori compliment per part de totes les persones amb accés a dades de caràcter personal. És imprescindible a l’empresa.

De la mateixa manera que un balanç econòmic detalla la situació financera d’una empresa, el Document de Seguretat mostra com s’aplica detalladament la LOPD en una determinada institució. Així, haurà de contenir, com a mínim, els següents aspectes: a) àmbit d'aplicació del document, b) mesures, normes, procediments d'actuació, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit en el reglament de desenvolupament de la LOPD, c) funcions i obligacions del personal en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers, d) estructura dels fitxers amb dades de caràcter personal i descripció dels sistemes d'informació que els tracten, e) procediment de notificació, gestió i resposta davant les incidències, f) els procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les dades en els fitxers o tractaments automatitzats i g) les mesures que sigui necessari adoptar per al transport de suports i documents, així com per a la destrucció dels documents i suports, o si escau, la reutilització d'aquests últims.

Dit d’una altra manera, és el manual d’instruccions  de la LOPD a casa nostra. Tenir-ne és obligatori; fer-ne ús, un gran avantatge. Cal tenir en compte, també, que haurà de mantenir-se en tot moment actualitzat perquè sigui útil i serà revisat sempre que es produeixin canvis que puguin repercutir en el compliment de les mesures de seguretat implantades.

Jordi Ventura  - Aislopd


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.