Parar la galta

#alvostrecostat

Parar la galta.

Hi ha temes que agafen embranzida dins l’agenda d’actualitat i sembla que ningú puguis sortir-se’n si no s’hi suma a l’onada de l’última tendència. En alguns casos són modes absolutament passatgeres, però d’altres arriben irremeiablement per quedar-s’hi. Ens agradi o no. Un d’ells, bé podria ser l’ús de sistemes de reconeixement facial.

Aquesta, segurament, no serà una moda puntual. Hi ha massa potencial darrere i, per tant, molta inversió en R+D que potencia aquesta tecnologia. El negoci sembla sucós com per invertir-hi per aconseguir el millor sistema per a cada potencial finalitat. I en aquesta situació és quan arreu sentim aplicacions i usos del reconeixement biomètric que venen per solucionar la vida de les persones i fer tot més ràpid i més còmode només posant la cara davant un escàner.

D’entre els exemples més recents podem enumerar la verificació i vigilància dels estudiants que fan exàmens virtuals, el desbloqueig del telèfon mòbil sense haver de teclejar el codi de seguretat o dibuixar cap patró amb dit, l’accés a les fires comercials, l’embarcament als aeroports, operar amb el caixer automàtic del banc de torn o obrir el teu cotxe.

El mantra, en tot cas, és la seguretat. La biometria com a tallafocs del frau, l’estafa o el ciberdelicte. I, així, cada setmana veiem notícies de nous desenvolupaments per a nous usos.

La qüestió que alerta als que, més enllà dels avenços tecnològics, es preocupen de vetllar pels drets de les persones també és que tot plegat s’està fent sense una regulació clara. Això pot posar en perill drets fonamentals, perquè no obviem que tot això funciona partint d’una recol·lecció massiva de dades personals.

Si ens limitem a l’espai europeu i posem en joc el reglament general de protecció de dades, on situem aquells principis de proporcionalitat, de minimització o el consentiment exprés i el dret d’accés… o la informació de per a què es recullen les dades personals i fins quan. Perquè realment és necessari que el banc tingui informació biomètrica dels seus clients per poder fer un ingrés, una transferència o treure diners del caixer? Estem segurs que l’escanejat de la cara serà únicament i exclusiva per fer aquestes operacions tan rústiques i que no influirà en el fet que cap algoritme pugui decidir després si concedeix un crèdit, denega una assegurança o aplica diferents comissions. Aquest tipus de tecnologia no és innocua i, lamentablement, ja sabem que no és lluny d’usos invasius, extralimitats i discriminatoris per raons classistes, masclistes o racistes.

Per això és important no abraçar aquests avenços tecnològics per defecte. Exigim certa reflexió al darrere i una garantia pels nostres drets. Si ens l’han clavada un dia, potser no cal posar l’altra galta de seguida.

Jordi Ventura


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.