La mascareta, si us plau,

#alvostrecostat

La mascareta, si us plau

Ara ja fa molts mesos que anem amb la mascareta posada i la cosa s’està fent realment llarga. Sembla que ja serà per poc temps, almenys per estar a l’exterior. Tanmateix, val a dir que amb aquest “obligat” complement quotidià la ciutadania s’ha comportat molt bé. Després de tant temps, la consciència encara guanya el cansament i majoritàriament tothom la porta posada. Sempre hi ha algun despistat, voluntari o no, que no ho fa. Després estan les persones que, per la seva situació personal, no cal que la portin perquè els hi pot fer més mal que servei.

Aquest col·lectiu de persones té tot el dret a aquesta exempció per motius de salut. Ara bé, com aquí agrada fer-se el murri i creure’s així més espavilats que ningú, hi ha qui esgrimeix que no porta mascareta perquè no l’ha de portar, que pot anar-ne sense. I doncs? Ens l’hem de creure. O no?

Aquesta situació, pel fet d’haver de permetre l’accés a espais interiors, públics o privats, ha generat la suficient confusió perquè l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades s’hagi hagut de manifestar. Fins fa no gaire, tothom hauria recomanat al responsable d’un negoci o equipament que no demanés cap informació de dades personals sensibles en cap cas, a no ser que per la seva activitat fos estrictament necessari i amb totes les mesures de control requerides. Coneixedores d’aquesta situació, si algú sense mascareta era qüestionat pel fet abans d’entrar en un espai interior, el normal era dir que per motius de salut que no ve al cas explicar per guardar la seva privacitat, n’estaven exemptes.

Doncs això ha canviat amb la pandèmia. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha determinat que és lícit que els establiments, públics i privats, requereixin a les persones que volen accedir-hi sense dur la mascareta posada la documentació acreditativa d’alguna circumstància que les eximeix d’aquesta obligació, encara que hi figurin dades personals que es consideren sensibles. Les normes generals de prevenció imposades per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19 tenen prioritat. Per tant, és legítim requerir aquesta acreditació amb informació personal.

No permetre l’entrada a algú que es negui a mostrar aquesta documentació, el típic dret d’admissió, no és discriminació. En aquests casos, la principal obligació del responsable de l’espai és la salut de treballadors i altres visitants i per tant ha de vetllar pel compliment de l’ús obligatori de la mascareta dins del seu equipament o establiment. Coses que sí canvien amb la pandèmia.

Jordi Ventura

 


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.