¿Un passaport de salut?

#alvostrecostat

¿Un passaport de salut?

 

La Comissió Europea ha proposat la creació d'un certificat digital verd per facilitar la lliure circulació segura dins de la UE durant la pandèmia de COVID-19. És a dir, una acreditació del fet que una persona ha estat vacunada contra la COVID-19, s'ha recuperat de la COVID-19 o s'ha realitzat una prova el resultat de la qual ha estat negatiu. L’objectiu és garantir que els ciutadans de la UE es beneficiïn d'una eina digital harmonitzada per donar suport a la lliure circulació de les persones dins de la Unió quan el percentatge de població europea vacunada contra el coronavirus sigui prou elevat. Aquest és el missatge oficial formal, la lectura a peu de carrer és que la reactivació econòmica, a través del turisme fonamentalment, està darrere aquesta decisió que, si més no, ha començat a generar cert debat per les implicacions legals i ètiques que s’intueixen.

 

Lògicament, s’ha aixecat l’alerta sobre si la seva idoneïtat per qüestions d’igualtat de drets i no discriminació. I és clar, per la possible vulneració del dret a la privacitat i la protecció de dades de caràcter personal que la UE ha posat tants cops últimament en el focus de la seva acció, afortunadament, d’altra banda. No pot sorprendre que el club de països europeus valori en clau econòmica la situació i consideri aquest passaport una eina útil i fàcil d’usar per batallar amb la crisi i donar suport a futura recuperació. No obstant això, que ho faci amb un certificat que basa l’atorgament d’uns drets, o que no els limita en igual mesura, a unes persones o altres en funció en funció d'una situació personal o social i d’informació de salut, és xocant.

 

De seguida s’ha dit que no és discriminatòria, que és segura i que, per descomptat, respecta plenament la protecció de dades. Podem atorgar el benefici del dubte, però seria més responsable exigir explicacions més detallades primer. Serà gratuïta, en format digital o en paper, i inclourà un codi QR per garantir-ne la seguretat i autenticitat del certificat. Teòricament, tothom hi podrà accedir. A tots els països? I qui ho tingui, quedarà exempt de les possibles restriccions de salut pública que decideixi cada país.

 

El més sorprenent, però, és que la pilota d’aquest joc és el control de dades especialment sensibles. El mateix RGPD europeu ha estat un baluard en defensa de protecció d’aquestes dades, per això ara és d’esperar que hi hagi un límit clar per a l'elaboració de documents amb aquesta finalitat, minimitzant el tipus de dada i assegurant mecanismes de confidencialitat.

Jordi Ventura

 


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.