E-mail màrqueting legal

#alvostrecostat

Si em permeteu, aquest cop faré una barreja de dos camps professionals que m’ocupen i m’apassionen i que tot sovint s’interrelacionen entre ells en el dia a dia de la majoria d’empreses. Parlo de la protecció de dades i el màrqueting; i en aquest cas, concretament, dels newsletter o e-mail màrqueting.

Molts experts destaquen com darrerament hi ha una renaixença del newsletter, format que ens va captivar en els inicis de la popularització d’internet i que amb l’aparició de la web 2.0 i les xarxes socials havia anat perdent pistonada. La immediatesa, la connectivitat permanent i la interacció no sempre són la millor solució per arribar a l’usuari i, ara, el newsletter com a eina de consum d’informació més pausada i personalitzada recobra força.

Al marge de qüestions estètiques i de contingut que no vénen al cas, explotar l’e-mail màrqueting requereix tenir molt present els drets dels usuaris en matèria de tractament de dades personals. Les recomanacions que faig en aquest sentit són ben senzilles i de fàcil compliment, la qual cosa no vol dir que sovint hi hagi motius per esgarrifar-se amb determinades actuacions.

Primera: Consentiment. Sempre, per a qualsevol comunicació publicitària hem de tenir l’autorització expressa del destinatari. Segona: gestionar la base de dades de manera unitària i actualitzada. Les baixes u oposicions rebudes han de fer-se efectives i en cap cas tornar a enviar informació a qui prèviament l’hagi rebutjada. Això passa quan tenim un arxiu a l’ordinador, un ERP centralitzat i un software d’e-mailing però no estan coordinats... massa marge per a l’error. Tercera recomanació: en la mateixa campanya de comunicació no es pot ocultar la identitat del remitent i s’ha d’habilitar tant un via perquè l’usuari pugui d’una forma fàcil, directa, senzilla i gratuïta donar-se de baixa. Quarta: atenció als enviaments massius i les còpies ocultes. És seriós. Facilitar dades personals a tercers, com és una adreça electrònica, sense el seu consentiment pot generar molts maldecaps. I cinquena: si mai us decidiu a comprar una base de dades, exigiu contractualment que compteu amb l’autorització dels destinataris per poder fer-ho i enviar-los-hi les comunicacions i determinar exactament la responsabilitat sobre el tractament de les dades.

Atenció, vull donar per suposat (i sé que m’equivocaré) que llançar-se a l’e-mail màrqueting es un pas posterior al fet que aquella base de dades que tractem està registrada a l’AEPD en el marc d’una correcta implantació de la LOPD dins l’empresa... i és per això que l’àrea comercial o de màrqueting afronta aquestes accions de comunicació.

Jordi Ventura  - Aislopd