Nota Important : Informació Drets Digitals

#alvostrecostat

Benvolguts/des:

Us comuniquem amb l´actualització de la Llei 3/2018 LOPD GDD en l'apart de contractes de confidencialitat, s'haurà d'afegir la clàusula corresponent a garantia de drets digitals.

S'ha de notificar als usuaris que per interès legítim de l'empresa, quedem informats d'aquesta modificació.

Ús proposem dues possibilitats d'aplicar aquest mesura:

1. Comunicar via electrònica i/o suport físic, a tots els usuaris amb la clàusula adjunta. Ha de quedar constància que han rebut la informació, amb un "he rebut".

2. Torna a signar tots els contractes de confidencialitat, amb tots els usuaris. Us podem facilitar els mateixos, per email, prèvia petició a consultoria@windat.eu

NOTA. Tots els contractes fets i signats a partir del maig del 2019, no es veuen afectats, ja que estan actualitzats a la nova normativa.

 

VERSIÓ CATALÀ

Tal com estableix l'article 87 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'organització podrà accedir als continguts derivats de l'ús de mitjans digitals facilitats als treballadors únicament als efectes de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d'aquests dispositius.


En aquest sentit, l'organització es reserva la possibilitat d'adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control, com són les revisions dels dispositius proporcionats o del servidor de correu electrònic, els recursos utilitzats o les connexions a Internet realitzades, entre altres, per a verificar el compliment, per part del treballador, de les seves obligacions i deures laborals, amb els límits establerts per la Llei i la jurisprudència.

 

 


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.