LOPD a casa

#alvostrecostat

Tot i que en un principi no hi tingui una afectació aparent i l’essència de l’objectiu de la llei no sigui adreçar-se a aquest grup, de tant en tant els particulars, les persones físiques, també necessiten fer les seves aproximacions a la LOPD. Principalment, és a causa d’un tema cada cop més estès, la videovigilància.

Aquest camp està regulat la Llei de Seguretat Privada (5/2014) i allà recull temes específics relacionats amb la protecció de dades. Per exemple, quan parla de monitorització, gravació, tractament i registre d’imatges i sons per part dels sistemes de videovigilància remet directament a la LOPD i té en compte sobretot els conceptes de proporcionalitat, idoneïtat i intervenció mínima.

De cara a les empreses, cada cop és més comú que el prestador del servei de vigilància indiqui al client que a més de tota la seva intervenció per preparar la infraestructura tècnica, caldrà adequar a la instal·lació a la llei de protecció de dades. Comencen a ser habituals consultes sobre què es pot gravar, on es poden posar càmeres o si cal informar aquí o allà de les gravacions, etc únicament referides al tema LOPD. Tècnicament és fàcil avui dia instaurar infinitat de mesures de videovigilància, control i seguretat. Afortunadament, pel bé de tots, prèviament s’està valorant si a més de tot això, de la seva funció preventiva, s’estarà aplicant correctament la protecció de dades, que no ho oblidem, té com a objecte el dret a la privacitat i la intimitat de les persones.

La qüestió és que la popularització dels sistemes de vigilància entre els particulars també està portant aquesta necessitat d’estar al dia amb la LOPD als domicilis privats, si enregistren l’exterior, perquè la gravació o captació d’imatges de persones constitueix un tractament de dades personals. La decisió de dotar-se de càmeres per a la pròpia seguretat implica alhora una sèrie d’obligacions que no ha de deixar de banda i que, en bona lògica, esperarà que l’empresa de videovigilància, ben assessorada en aquest àmbit, hi sàpiga donar resposta. Aquell cartell anunciant que hi ha càmeres no és un element decoratiu. Per tant, s’haurà de comunicar l’existència del fitxer de videovigilància, s’haurà d’informar de l’existència i finalitat de les càmeres i fer-ne un ús proporcionat.

No és l’únic tema on la LOPD pot afectar els particulars. Segurament veurem més casos en el futur, alguns tan complexos com l’ús de drones, un camp amb una regulació gestant-se a marxes forçades.

Jordi Ventura  - Aislopd