Dades de temperatura, com tractar-les correctament.

#alvostrecostat


Amb la desescalada per motiu del Covid-19, les empreses estan duent a terme diferents mesures, com prendre la temperatura o desenvolupament de apps digitals, que registren dades de salut.

Windat comunica que l´agpd https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos i que pot suposar una amenaça per la privacitat de les persones.

En concret respecte a la pressa de la temperatura, posa de manifest la necessitat d´establir amb un criteri previ amb les autoritats sanitàries, fent una avaluació de risc de les dades personals que és recolliran, abans d'instal·lar càmeres o altres dispositius per registrar la temperatura, ja que és una dada de categoria especial de dades i s´ha de respectar el principi de legalitat, limitació de finalitat i exactitud.

La càmera tèrmica grava i conserva dades i/o tracta informació addicional, com per exemple, informació biomètrica. Informa els usuaris de les dades personals recollides, i que siguin les adequades, pertinents i limitades, en relació amb els fins per als quals són tractades.

Pel que fa a en l'àmbit laboral l'empresari pot obligar els seus empleats a sotmetre's a la vigilància de salut per aquest caràcter d'excepcionalitat, segons PRL i segons l'opinió de l'AEPD, però l'empresari no pot utilitzar qualsevol dispositiu ni començar a tractar aquestes dades sense un criteri clar .

És a l'autoritat sanitària a qui li correspon establir els criteris en aquesta mena de tractaments. Decidir si les empreses poden tractar dades de salut, quines dades en concret i com procedir per a garantir la privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades.

A Windat recomanem seguir les indicacions del Ministeri de Sanitat i les actualitzacions sobre les mesures a seguir, i per qualsevol dubte, fer-nos la consulta.

#alvoltrecostat


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.