Dades de temperatura, com tractar-les correctament.

#alvostrecostat


Amb la desescalada per motiu del Covid-19, les empreses estan duent a terme diferents mesures, com prendre la temperatura o desenvolupament de apps digitals, que registren dades de salut.

Windat comunica que l´agpd https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos i que pot suposar una amenaça per la privacitat de les persones.

En concret respecte a la pressa de la temperatura, posa de manifest la necessitat d´establir amb un criteri previ amb les autoritats sanitàries, fent una avaluació de risc de les dades personals que és recolliran, abans d'instal·lar càmeres o altres dispositius per registrar la temperatura, ja que és una dada de categoria especial de dades i s´ha de respectar el principi de legalitat, limitació de finalitat i exactitud.

La càmera tèrmica grava i conserva dades i/o tracta informació addicional, com per exemple, informació biomètrica. Informa els usuaris de les dades personals recollides, i que siguin les adequades, pertinents i limitades, en relació amb els fins per als quals són tractades.

Pel que fa a en l'àmbit laboral l'empresari pot obligar els seus empleats a sotmetre's a la vigilància de salut per aquest caràcter d'excepcionalitat, segons PRL i segons l'opinió de l'AEPD, però l'empresari no pot utilitzar qualsevol dispositiu ni començar a tractar aquestes dades sense un criteri clar .

És a l'autoritat sanitària a qui li correspon establir els criteris en aquesta mena de tractaments. Decidir si les empreses poden tractar dades de salut, quines dades en concret i com procedir per a garantir la privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades.

A Windat recomanem seguir les indicacions del Ministeri de Sanitat i les actualitzacions sobre les mesures a seguir, i per qualsevol dubte, fer-nos la consulta.

#alvoltrecostat