Horror, hem perdut les claus!

#alvostrecostat

Si mai us heu trobat en aquesta situació, o una de similar, estarem d’acord en què resulta desconcertant i angoixant comprovar que en qüestió de segons quedes absolutament venut per una cosa tant poc important a priori com una simple clau.

Pot ser una pèrdua anecdòtica o pot tenir conseqüències tremendes. Si te n’has adonat ràpidament, algú tenia una còpia i tornes a casa per solucionar amb el manyac l’incident, no passarà d’unes hores, com a màxim, de cert neguit i prou. Si pel contrari, ens hem deixat la clau al pany, triguem en ser-ne conscients, és una casa on anem molt poc però hi guardem coses de gran valor... potser que el desastre arribi a cotes molt desagradables.

Ens serveix aquest exemple per visualitzar una de les qüestions més importants de la Protecció de Dades com és l’obligació del Responsable del Fitxer de vetllar per la seguretat i integritat de les dades que gestiona amb tots els mitjans possibles. De vegades, fins i tot en nivells d’empresa en què semblaria inaudit, la custòdia de la informació deixa veure moltes llacunes. I és un tema molt greu.

Per dues raons. Primera, pel que fa estrictament a la protecció de dades personals, tenim una obligació envers les persones que ens han cedit les seves dades de tractar-les amb cura i professionalitat, d’acord amb les finalitats per a les quals ens han donat consentiment. Per simple respecte a aquestes persones, que a més són clients, contactes, proveïdors, etc. hem de garantir el seu dret de privacitat i posar tots els mitjans perquè no hi hagi cap fuga o pèrdua d’informació que els perjudiqui.

La segona raó, un cop més, de sentit comú i fins i tot de pura subsistència del negoci: si no vetllem per la seguretat i integritat de la informació que tractem a l’empresa i, per un motiu determinat, aquella informació es perd, queda inaccessible o mutilada, pot ser que una empresa trontolli? I si no pot restaurar la informació, podrà continuar la seva activitat? O quant de temps necessitarà per tornar a funcionar? Es pot permetre una crisis així?

Les recomanacions que la LOPD fa al respecte de la seguretat de les dades, com altres aspectes de la llei igualment extrapolables a la gestió integral de l’empresa, són una invitació a ser conscients de la importància que té avui en dia la custòdia de la informació, els procediments de còpies de seguretat, els espais físics adequats, amb limitacions d’accés, fins i tot en localitzacions diferents... Amb tot això ordenat, una crisi pot ser inevitable al 100%, però serà solucionable.