El Brexit de les dades personals

#alvostrecostat

No descobrim res si diem que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea és un esdeveniment tan excepcional que ningú és capaç de valorar exactament l'impacte que ha de tenir a mig o llarg termini. Que una potència econòmica deixi de participar en el mercat comú del qual era part absolutament essencial deixa un escenari amb grans dosis d'imprevisibilitat. Les dades personals dels ciutadans que fins ara han circulat en el marc de les normatives del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea no són una excepció en aquest moment de transició. El dubte és lògic i necessari, què passa amb les dades aquí i allà amb el Brexit?.

Des del 31 de gener, data de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, i fins al 31 de desembre de 2020, el Reglament General de Protecció de Dades segueix sent vigent allà en virtut de l'Acord de Retirada, que obliga les empreses i institucions britàniques a seguir assumint algunes responsabilitats derivades del dret europeu. Per tant, les dades personals de proveïdors o clients que ja es tenien en territori del Regne Unit abans de la seva sortida de la UE segueixen considerant-se en territori europeu a efectes de cobertura de protecció de dades de caràcter personal. Això dóna cert marge per plantejar-se nous escenaris que encara estan per definir, però que pel bé de tots, seria positiu que tendissin a la mínima modificació futura. D'entrada, no semblaria raonable que el govern britànic pretengui fer retrocedir els seus propis ciutadans en la protecció de drets fonamentals individuals.

De moment, es pot seguir igual, encara que hi hagi qui s'ha plantejat ja accions de contingència per tractaments amb transferències internacionals, que d'altra banda, també estan previstes en el RGPD. Arribarà aquest moment? Certament, no es pot dir res ara per ara. Els nous acords que hauran de negociar la Unió Europea i el Regne Unit també hauran d'establir un marc legal en matèria de protecció de dades. El Govern d'Espanya ha manifestat que l'opció que, en principi, resulta més previsible és que la Comissió Europea podria adoptar una "decisió d'adequació" en què es reconegui que el Regne Unit ofereix un nivell de protecció essencialment equivalent a el que proporciona el marc normatiu de la Unió. I doncs? Les comunicacions de dades podrien realitzar-se sense cap tipus de requisit formal, en la pràctica, com si fos entre els Estats Membre. Qualsevol opció que empitjori aquest escenari seria, a més de sorprenent, realment perjudicial per a uns i altres. Com diuen ells, keep calm.

Jordi Ventura

 

 


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.