Bretix & Protecció de Dades

#alvostrecostat

El Brexit comença a les 00.00 de l'1 febrer

Una de les conseqüències jurídiques de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, serà la situació davant la privacitat i protecció de dades al Regne Unit i que les dades personals passaran a no estar regulades pel RGPD, i seran considerades transferències internacionals de dades.

Posar en marxa els instruments de transferència de dades abans de la sortida:

Havent triat l'instrument més apropiat per a continuar transferint dades, s'hauran de realitzar les modificacions i actualitzacions necessàries en els contractes i acords ja signats en relació a l'intercanvi de dades personals amb proveïdors, col·laboradors o fins i tot empreses filials.


Identificar les activitats de tractament que impliquen transferència de dades:
 

Posar en marxa els instruments de transferència de dades abans de la sortida:Havent triat l'instrument més apropiat per a continuar transferint dades, s'hauran de realitzar les modificacions i actualitzacions necessàries en els contractes i acords ja signats en relació a l'intercanvi de dades personals amb proveïdors, col·laboradors o fins i tot empreses filials.

Seguim parlant