Infants i Privacitat

#alvostrecostat

Resulta una evidència que els fonaments d'una societat que mira el futur amb esperança de millora i prosperitat cal buscar-los en l'educació que avui reben els més petits, aquells que estaran al capdavant per enfrontar-se als nous reptes que la vida ens ha de portar d'aquí a uns anys. Dotar els infants i joves d'avui amb les capacitats i habilitats que els permetin desenvolupar-se en la societat del futur, d'altra banda un escenari del tot incert, és una responsabilitat d'ara mateix i, lògicament, abasta molts àmbits.

Quant a protecció de dades, a Aislopd, estem convençuts que tot esforç dedicat a conscienciar els joves del valor de la privacitat serà una aportació altament positiva tant a títol personal com pel futur de tots plegats. Més quan cada cop és més evident que el tràfic i gestió d'informació i dades personals està previst com a un dels grans cavalls de batalla de l'economia mundial del futur. I de la mà d'això, lògicament, hi seran els efectes col·laterals d'aquesta voràgine del "big data", l'Internet de les coses, la ultrapersonalització...

Ja ho hem comentat en altres ocasions, la LOPD és una llei que sorgeix com a necessitat per salvaguardar drets fonamentals de les persones com són la privacitat, intimitat i l'honor. Però això no és suficient si cadascú ignora les qüestions més bàsiques i permet una sobreexposició que, si més no, comporta riscos de més o menys importància segons es valori. I el que no és admissible és que tot això succeeixi per allò del desconeixement. No. Som a temps de corregir-ho. Ja hi posem esforços i voluntat per fer-ho avui, però seria de gran importància fer-ho pensant en l'endemà.

Per això, iniciatives com la que ha anunciat l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en col·laboració amb Clan, canal infantil de RTVE, les valorem a Aislopd molt positivament. Durant l'estiu, es durà a terme una campanya d'educació digital per difondre un ús responsable d'internet i les xarxes socials entre els més joves. Les peces promouran la privacitat com un valor imprescindible a l'hora d'utilitzar les noves tecnologies y estaran protagonitzades per personatges coneguts per a aquest públic, com són els de la sèrie de ficció 'Big Band Clan'. A més, els vídeos també estaran penjats online.

Els temes amb què s'intentarà fer aquest acostament als més petits seran la petjada digital, la importància de tancar la sessió quan s'utilitza un ordinador compartit, les conseqüències de publicar imatges pròpies o de tercers o els riscos de contactar amb desconeguts a través d'internet. Segur que tot suma.

També és cert que al cantó contrari, els estímuls per fer un ús desenfrenat de xarxes i apps que conviden a vida pública són enormes i que l'acció de l'estiu no pot quedar en anècdota. Caldrà seguir insistint pel bé de tots.

JORDI VENTURA