Ordre

#alvostrecostat

He comprovat sovint com moltes persones tenen dificultats per traslladar a la pràctica el que anomenem “implementar la Llei de Protecció de Dades”. M’ha passat en diferents entorns, així que no ho aplico a cap situació ni perfil de persona concreta i sí a una percepció generalitzada. Tant és a petites empreses com a grans corporacions.

I això que partim  del fet que  la llei, en essència, és molt simple: la informació de caràcter personal s’ha de gestionar amb respecte per a la privacitat de les persones i sempre dintre un pacte entre les parts quant a la manera com, quan i per què es fa servir. Tanmateix, a l’hora d’aplicar la norma a la pràctica, la confusió i els dubtes són enormes.

En primera instància, és normal que calgui l’ajuda d’un expert, per a això estem els qui oferim aquest servei i assessorament, però si ho mirem des d’un punt de vista menys dramàtic, es veu clar que el quid de la qüestió és una mera focalització en un concepte: ordre.

És el que el nostre equip fa dia rere dia. Observar la situació actual allà on volen la nostra ajuda, apuntar les recomanacions principals i establir un ordre de funcionament en les tasques relacionades amb la gestió de dades de caràcter personal. De fet, es pot resumir en marcar unes pautes. Facilitar la feina. Minimitzar errades. Delimitar responsabilitats. Establir una traçabilitat... ordenar, en definitiva.

Quan enfoquem la feina a endreçar, a ajudar, tot s’entén millor. Té lògica, no ho dubto pas. N’hi ha molts camps en què l’empresa necessita assessorament extern per poder fer les coses bé. El que m’agrada és que quan posem ordre en un tema tan transversal a l’empresa com la protecció de dades, paral·lelament el benefici reverteix en altres àrees i la metodologia aporta valor al conjunt, ja sigui al departament de compres, d’atenció al client, de comunicació, de vendes, etc.

Si una empresa va a una fira perquè vol aconseguir clients i té ordenat el procediment per gestionar les dades que vol recopilar, la futura campanya de comunicació que té planificada té molts números de ser un èxit.

Per això, tot i que cal recordar que estem parlant d’una llei i per tant el seu compliment no és negociable, la manera òptima d’acostar-se a la LOPD és amb aquesta vocació receptiva, què més em pot aportar posar ordre a casa meva? El compliment de la llei és una obvietat, però si es quantifica la millora extra que se n’extreu, queden clar quins beneficis marginals s’obtenen.

Jordi Ventura  - Aislopd


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.