Backup: el bot salvavides de la informació

#alvostrecostat

Per als qui encara no ho sabeu, ens hem traslladat! L’equip Windat creix, i amb ell, les necessitats d’espai. Això ha suposat fer una mudança, i els que hi teniu experiència sabreu que és un bon moment per fer neteja, i a la vegada, per tenir més cura que mai de tot allò que realment volem conservar.

Quan es tracta de fer el trasllat d’una oficina, entra en joc un element vital: les dades. Ordinadors, arxivadors, carpetes, telèfons d’empresa... Tot plegat ben farcit de dades personals que estem obligats a cuidar i preservar.

Entre viatges amunt i avall carregant caixes, quines serien les conseqüències d’haver perdut un dels nostres ordinadors? Doncs la desaparició de tota la informació continguda: cartera de clients, tarifes, projectes, coneixement comercial, propietat intel·lectual... Donem la importància que té a la protecció d’aquesta informació? Sabem com protegir-la i preservar-la?

La paraula màgica és backup, o còpia de seguretat, i és el bot salvavides de les dades i la informació: ens assegura que, en cas de desastre, disposem d’una còpia de tota la informació de la nostra empresa. Ens dóna tranquil·litat.

Òbviament, no s’hi val a copiar-ho tot de tant en tant en un dispositiu extern i llestos. Tant si ja teniu per costum fer backups, com si no n’heu fet mai però sabeu que ho haurieu de fer, cal que tingeu en compte tres aspectes: 

1.- Identificar la informació que volem salvaguardar: distingir quina informació és crítica i quina no, o quina és obligada de guardar per llei, a fi i efecte d’optimitzar el temps i l’espai que invertim en realitzar la còpia. 

2.- Establir la manera com farem el backup: escollir la periodiciat i el sistema de còpia segons el ritme d’actualització de les dades.

3.- Triar el suport més adequat (i fiable) per a fer les còpies (cost, fiabilitat, taxa de transferència i capacitat). Utilitzar suports actualitzats i en bon estat, controlant-ne la seva ubicació i vida útil, qui hi té accés, i esborrant-ne les dades o destruïnt-los al final de la seva vida útil.

Si aquests aspectes bàsics del backup els acompanyem d’un sistema de bones pràctiques i comportaments, aconseguirem una millor efectivitat de tot el procés:

  • Emmagatzemar la informació xifrada (abans de fer-ne la còpia si es tracta d’informació confidencial o desada al núvol).
  • Establir un sistema de verificació de les còpies de seguretat per assegurar que aquestes funcionen correctament. 
  • Trobar el compromís entre freqüència de còpia, variació de les dades i cost d’emmagatzematge.
  • Determinar el temps de conservació dels backups.
  • Desar sempre una còpia fora de la companyia i no tenir backups amb dades personals a casa.

La feina ben feta és com un bon trasllat: et quedes amb allò imprescindible i essencial per a que tot continuï rodant, i la preservació és una màxima per a la supervivència.

Guarda en lloc segur allò que és vital per a la continuïtat de la teva empresa.