Donar exemple a l'escola: la protecció de dades als centres educatius

#alvostrecostat

Ha començat la pre-inscripció a les escoles i instituts i nosaltres ens preguntem: quin tractament fan de les dades dels alumnes? Sabieu que treballen penjant informació al núvol? 

Els centres docents han incrementat l’ús d’apps en l’entorn educatiu, mouen una gran quantitat de dades personals en plataformes alienes a les de les escoles, i existeix un risc de pèrdua de control sobre aquesta infomació. 

Hi ha pocs centres que hagin establert normes internes per autoritzar l’ús d’aquestes dades. A més, els professors utilitzen una gran varietat d'aplicacions com els quaderns de notes, les presentacions, creen i difonen vídeos i tenen accés a plataformes d'aprenentatge des de terminals mòbils. 

Per posar-hi una mica d’ordre, l'AEPD ha publicat un informe sobre la utilització d'aplicacions que emmagatzemen dades d'alumne al núvol, que inclou orientacions i un decàleg de recomanacions per fomentar la protecció de dades a través del bon ús de les aplicacions als centres educatius:

1. Vetllar perque la incorporació de les tecnologies a les aules es realitzi respectant el dret a la protecció de dades d'aquells la informació personal dels quals es tracta.

2. Utilitzar únicament aplicacions que ofereixin informació clarament definida sobre qui tracta les dades, finalitat, mesures de seguretat, on s'emmagatzemen i el temps que es guarden.

3. Política de seguretat dels centres que inclogui a les aplicacions utilitzades. El seu ús s’haurà d’autoritzar i l’aplicació haurà de ser avaluada en matèria de seguretat de la informació. 

4. Informar de manera senzilla i transparent als pares o tutors sobre la utilització de la tecnologia a les aules i de les apps que utilitzin per tractar dades personals dels alumnes. 

5. Les aplicacions utilitzades han de permetre el control per part dels tutors o professors dels continguts pujats pels menors, especialment dels continguts multimèdia.

6. Tenir especial cura amb la publicació de fotografies o vídeos d'alumnes facilitats per tercers.

7. Establir programes informatius de conscienciació per a professors i alumnes sobre protecció de dades i la importància de l'ús correcte d'aplicacions, sobretot pel que fa a la publicació d'imatges i vídeos, configuració d'opcions de privadesa o ús de contrasenyes robustes, entre d’altres.

8. En sistemes d'emmagatzematge en núvol s’ha d'evitar incloure-hi especialment dades de salut, contrasenyes, dades bancàries o material audiovisual de contingut sensible.

9. Les plataformes educatives que permeten la interacció entre alumnes, i entre aquests i els professors, han de ser utilitzades per a aquesta fi, sense establir mecanismes de comunicació addicionals.

10. Per a dades especials que suposen un major risc, tal com el reconeixement facial de menors d'edat, el centre docent ha d'obtenir el consentiment exprés dels alumnes (si són majors de 14 anys) o dels pares o tutors (si són menors de 14 anys) i assegurar-se de la finalitat per a la qual s'utilitzen.

Entre tots, ensenyem a fer-ho bé!


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.