5 raons perquè la LOPD és la vostra aliada estratègica

#alvostrecostat

Has valorat mai el que la proteció de dades pot fer per tu i la teva empresa?

Nosaltres et donem cinc raons en cinc àmbits que faran de la LOPD la teva millor aliada.

És obvi que estar al dia amb el compliment de drets i obligacions, el primer que ens proporciona és SEGURETAT, ja que suposa estar coberts legalment davant de qualsevol incidència que es pugui donar en el tractament de dades de clients, de treballadors o per part dels proveïdors, entre d’altres.

A més a més, el simple fet de ser coneixedors i conscients de quines dades es tenen, quines es comparteixen, quines ens demanen o quines necessitem per a fer funcionar la nostra empresa, suposa que a nivell intern, l’EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA arribi a nivells molt elevats.

No hem d’oblidar que el cumpliment de la llei, ja sigui la de protecció de dades o qualsevol altra, suposa un acte de RESPONSABILITAT, tant social com corporativa, envers allò que sabem dels altres i que guardem i protegim, ja que no és nostre.

I fer tot això em col.loca un pas més endavant que els altres? Sí.

La predisposició a fer cumplir la llei de protecció de dades és quelcom que encara té molt de camí per recórrer, i és un concepte que costa molt de fer arrelar. Però un cop ha florit l’arbre de la conscienciació, la PROJECCIÓ i el PRESTIGI externs que pot proporcionar a la teva empresa marca la diferència. I no només afecta a com ens veuen els altres, si no que suposa augmentar la COMPETITIVITAT en un mercat cada cop més exigent.

Adaptar-se a la LOPD va més enllà del simple fet de voler estalviar-se el pagament d’una possible multa o per cobrir l’expedient.

El ventall d’avantatges que se’ns obren és molt ampli, i des d’Aislopd, et volem guiar per a que la roda de la protecció de dades a la teva empresa comenci a girar.


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.