5 raons perquè la LOPD és la vostra aliada estratègica

#alvostrecostat

Has valorat mai el que la proteció de dades pot fer per tu i la teva empresa?

Nosaltres et donem cinc raons en cinc àmbits que faran de la LOPD la teva millor aliada.

És obvi que estar al dia amb el compliment de drets i obligacions, el primer que ens proporciona és SEGURETAT, ja que suposa estar coberts legalment davant de qualsevol incidència que es pugui donar en el tractament de dades de clients, de treballadors o per part dels proveïdors, entre d’altres.

A més a més, el simple fet de ser coneixedors i conscients de quines dades es tenen, quines es comparteixen, quines ens demanen o quines necessitem per a fer funcionar la nostra empresa, suposa que a nivell intern, l’EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA arribi a nivells molt elevats.

No hem d’oblidar que el cumpliment de la llei, ja sigui la de protecció de dades o qualsevol altra, suposa un acte de RESPONSABILITAT, tant social com corporativa, envers allò que sabem dels altres i que guardem i protegim, ja que no és nostre.

I fer tot això em col.loca un pas més endavant que els altres? Sí.

La predisposició a fer cumplir la llei de protecció de dades és quelcom que encara té molt de camí per recórrer, i és un concepte que costa molt de fer arrelar. Però un cop ha florit l’arbre de la conscienciació, la PROJECCIÓ i el PRESTIGI externs que pot proporcionar a la teva empresa marca la diferència. I no només afecta a com ens veuen els altres, si no que suposa augmentar la COMPETITIVITAT en un mercat cada cop més exigent.

Adaptar-se a la LOPD va més enllà del simple fet de voler estalviar-se el pagament d’una possible multa o per cobrir l’expedient.

El ventall d’avantatges que se’ns obren és molt ampli, i des d’Aislopd, et volem guiar per a que la roda de la protecció de dades a la teva empresa comenci a girar.