Plà AMBA

#alvostrecostat

Estàs compromès amb la protecció de les dades personals?

Estàs disposat a fer-ne pedagogia?

Vols ser un enllaç entre els teus clients / proveïdors i un gestor de la protecció de dades?

Et convidem a ser AMBAIXADOR RGPD… Què has de fer?

Informar els teus clients o proveïdors del teu compromís actiu amb la protecció de dades.

Visitar-los amb l'ajuda d'experts de Windat per exposar els beneficis d'una correcta gestió de la protecció de dades.

Presentar-los una proposta de servei de protecció de dades, començant per un Informe previ de situació.

Quins beneficis obtens?

CONTACTA'NS