ASSESSORIA 360º

#alvostrecostat
 

Windat està format per un equip interdisciplinar orientat a donar el millor servei a professionals, pimes i grans empreses. Estem especialitzats en protecció de dades, però com que aquesta esfera és tan transversal, podem aportar valor en àmbits molt diversos dins les empreses i que pivoten al voltant de la privacitat, la seguretat i la gestió de la informació.

Podem ajudar?

MISSIÓ:

Oferir un assessorament i serveis integrals, personalitzats, de proximitat i de qualitat, amb la finalitat de donar un valor afegit en la gestió estratègica del negoci de les empreses.

VISIÓ:

Ser una organització compromesa amb la societat, referent i innovadora en el desplegament de recursos en l’àmbit de la protecció de dades i la seguretat de la informació, generant confiança als nostres clients i professionals per tal de satisfer les seves necessitats.

VALORS:

Assessorament i serveis d’excel·lència com a objectiu.
La formació continuada dels nostres professionals com eix per oferir una atenció òptima.
Basar la presa de decisions en la participació.
Escoltar els clients i potencials clients.
Promoció d’aliances estratègiques amb associacions, unions empresarials, col·legis professionals, instituts, escoles de negocis del territori, per tal de contribuir a la difusió de la importància de la protecció de dades personals dels ciutadans.
Cerca de la millora continuada amb avaluacions sistemàtiques dels resultats de les nostres activitats.