Hi ha una càmera vigilant-me a la feina, és legal?

#alvostrecostat

La mateixa Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) admet que és una de les qüestions que més sovint generen preguntes, queixes, demandes d’informació i denúncies al respecte. De fet, és una manera molt evident de sentir-se afectat per allò que en diuen la “protecció de dades”. Amb aquell objecte al nostre costat, sentim una intrusió en la nostra vida personal que genera inquietud. Resulta que un dia ens trobem que a les instal·lacions de la nostra feina, instal·laran càmeres de vídeo. En general, això no agrada, es percep com una agressió per la desconfiança que sembla derivar-se i per haver de sentir-se constantment vigilat. Ara bé, l’empresari pot fer això?

Hi ha certs matisos, però la resposta és sí, està legitimat a instal·lar un sistema de videovigilància als espais de la seva empresa (amb excepcions, clar, mai podrà ser a un vestidor o un bany). Partim d’una condició sine qua non, aquesta legitimació no és absoluta i exigeix per part de l'empresari l'obligació d'informar d'aquest tractament als treballadors. Té el deure d’informar.

És interessant, a més, tenir clar que hi ha diferents usos de les càmeres de videovigilància amb diferents implicacions segons la finalitat del sistema d’enregistrament. Es plantegen dos escenaris. Un, quan la càmera al centre de treball és una mesura de vigilància i control de l'empresari, per verificar el compliment per part del treballador de les seves obligacions i deures laborals; i dos,  és una mesura de seguretat per protegir la instal·lació i els seus empleats. Supervisió i control o vigilància i seguretat.

En el primer cas, és a dir, quan l'objectiu de la instal·lació de les càmeres va dirigit al compliment pels treballadors dels seus deures laborals, seria necessari per part de l'empresa garantir el dret d'informació en la recollida de les imatges, mitjançant informació als treballadors de l'abast específic que es donarà a les mateixes per al control laboral. Per exemple, pot ser una clàusula dins el contracte laboral.

En el segon cas, quan la finalitat és de videovigilància i protecció de les instal·lacions i personal de l'empresa és necessari el compliment de la LOPD, el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i la Instrucció 1/2006 de l’AEPD que és específica sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres i comprèn l'enregistrament, captació, transmissió, conservació i emmagatzematge d'imatges, inclosa la seva reproducció o emissió en temps real, així com el tractament que resulti de les dades personals relacionades amb aquelles. Aquí, a més del deure d’informar a l’empleat, caldrà disposar de distintius informatius de zona de videovigilància i impresos informatius.


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

En Assessoria i Serveis LOPD, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de nuestra página web y analizar nuestros servicios. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar cookies" o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí.