Ponència a Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Manresa

#alvostrecostat

El nou Reglament General europeu de Protecció de Dades i la seva entrada en vigor des del proper maig del 2018 està present en els plans d'actuació a curt termini de multitud d'empreses i entitats. El canvi és força rellevant i suposa, a més, l'harmonització de tots els països de la Unió Europea en aquesta matèria.

Per aquesta raó, el passat 9 de febrer, Aislopd va fer una sessió informativa al CETIM, Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Manresa per actualitzar aquest col·lectiu professional pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal. La ponència va fer una repassada de l'estat actual de la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de Dades, per situar el punt de partida on avui s'haurien de trobar tots els professionals i empreses.

Amb aquesta base, es van enumerar les principals novetats que presenta en Reglament General europeu de Protecció de Dades, fent èmfasi en els conceptes nous com els de proactivitat, accountability, perspectiva ètica, seguretat, Delegat de Protecció de Dades o DPO, privacitat per defecte i des del disseny, entre d'altres.