Impartim formació específica en Protecció de Dades

  • Sessions "in company".

  • Conèixer de forma teòrica i pràctica els principals riscos que, en el seu sector, assumeixen en matèria de Protecció de Dades: les obligacions com a responsables dels tractaments que s'efectuïn amb les dades de caràcter personal dels ciutadans i del seu personal, així com les mesures de prevenció destinades a disminuir aquestes implicacions.

     

Preparades a la vostra mida i adaptades a les vostres necessitats quant a durada i contingut.

 

Optimitzareu el tractament de dades personals a l'empresa millorant el rendiment dels vostres procediments de gestió.

 

Evitareu riscos innecessaris en l'incompliment de la llei.

 

La desconeixença genera incertesa

 

  • Coneix les funcions i obligacions de tot el teu personal.
  • Les mesures de seguretat de la informació.
  • La gestió del Document de Seguretat.
  • El tractament de dades personals amb tercers.
  • El risc de ser sancionat.

Qui pot veure i tractar dades? Qui autoritza l'accés a la informació? Qui és el responsable de seguretat? Quan es poden cedir dades? Com us afecta la normativa europea?

 

Per una correcta implantació del RGPD, totes aquestes preguntes han de tenir una resposta clara i eficient.