Màxima seguretat en la gestió de dades personals integrada dins el pla general de Prevenció de Riscos Laborals.

 • Servei ofert en col·laboració amb el nostre partner ACCIÓ PREVENTIVA.

 • Objectiu: Integrar una bona prevenció laboral juntament amb una correcta gestió de la protecció de les dades de caràcter personal és essencial per a la construcció d’empreses segures.

RGPD i PRL van de la mà, ja que les empreses gestionen dades personals confidencials dels treballadors, els quals tenen dret a la protecció de la seva intimitat, però d'altra banda és precís que aquesta informació sigui tractada ja sigui per temes de salut, resultats dels seus reconeixements mèdics o en cumpliment del RD 171/2004 de Coordinació d'Activitats Empresarials quan són enviats a treballar a casa d'un client o quan reben treballadors d'altres empreses per  treballar a les seves instal·lacions o per a ells. La inmensa majoria d'empreses no en fa un ús i tractament correcte d'aquesta informació i per tant està en constant risc.

 

Tractament de dades personals segons la seva naturalesa, àmbit, context i finalitats del tractament

 • Coneix les funcions i obligacions de tot el teu personal.
 • Les mesures de seguretat de la informació.
 • La gestió del Document de Seguretat.
 • El tractament de dades personals amb tercers.
 • El risc de ser sancionat.

Qui pot veure i tractar dades? Qui autoritza l'accés a la informació? Qui és el responsable de seguretat? Quan es poden cedir dades? Com serà la nova normativa europea i com us afecta?

 

Coordinació d'Activitats Empresarials.

 • Avaluació de necessitats.
 • Procediment de gestió de dades
 • Gestió de personals extern rebut a les instal·lacions
 • Gestió de personal propi fòra de les instal·lacions
 • Les mesures de seguretat de la informació.
 • Tractament de revisions mèdiques
 • Tractament de dades de salut

En un marc més ampli, Acció Preventiva, col·laborador especial de Windat, ofereix un acompanyament al client cap a cotes d'accidentabilitat zero mitjançant la millora de la percepció del risc dels seus treballadors.