Links

D'interès en serveis de protecció de dades

Links d'interès

 • AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

  És l'autoritat estatal de control independent encarregada de vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades. Garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal dels ciutadans.

 • AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

  Ofereix un servei de consultoria personalitzat a les institucions que són dins el seu àmbit de competència i que volen adequar la seva actuació a la normativa de protecció de dades.

 • SUPERVISOR EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

  Autoritat de supervisió independent que s’encarrega de vigilar el tractament de les dades personals que efectuen las institucions i els organismes de la UE, assessorar sobre polítiques i legislació que afectin a la intimitat i cooperar amb autoritats similars de tota Europa a fi d’assegurar una protecció de los dades coherent.

 • COMISSIÓ EUROPEA - ÀREA PROTECCIÓ DE DADES

  Àrea de Protecció de Dades del Departament de Justícia de la Comissió Europea. En anglès.