Avís Legal

AVÍS LEGAL

 1. OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.windat.eu (en endavant, LA WEB), del que és titular ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L. (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web de EL PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de EL PROPIETARI DE LA WEB, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a EL PROPIETARI DE LA WEB o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.


 

 1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L.

 • El seu CIF és: B66104621

 • El seu domicili social està a: C/ Pau Benach 13 - 08720 – Vilafranca del Penedès

 • Inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA Volum 43914 , Full 147, S 8, H B 441735, I/A 2.


 

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 931934001

E-mail: win@windat.eu

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


 

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.


 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

 2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d’hipervincles per part de tercers.


 

 1. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).


 

 1. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.


 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L. – NIF: B66104621

Direcció postal: C/ Pau Benach, 13 – 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 931934001

Correu electrònic: win@windat.eu

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a win@windat.eu o una carta a C/ Pau Benach, 13 – 08720 Vilafranca del Penedès.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 

 

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L.

 

 

  1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


 

  1. Tractament de les dades personals de clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionats.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

 • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d'Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


 

  1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.

 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


 

4.4. Tractament de les dades personals de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSESSORIA I SERVEIS LOPD SL ( WINDAT ) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


 

 1. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 

Anàlisi estadístic

 

 

 

Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei

El detall de les cookies d'anàlisis utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_ga _gat _gid

Google Analytics

De tercers

Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l'origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l'adreça postal concreta des d'on es connecten.

 

Centre de privacitat de Google:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 

loc

Analítica Addthis

De tercers

Geolocalitza, dins d'un Estat, les persones que comparteixen contingut a través de llocs de xarxes socials.

Addthis Privacity: Addthis Privacity

_YSC _GPS

Anàlisi estadístic Youtube

De tercers

Cookies que mesuren les reproduccions de vídeos realitzades per l'usuari i registra els esdeveniments de ?M'agrada? o ?Compartir vídeo?. És una cookie de sessió, caducant quan finalitza la sessió amb el navegador. També registra una identificació única en dispositius mòbils per a permetre el seguiment segons la ubicació geogràfica per GPS.

Centre de privacitat de Google:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

_utma _utmb _utmc _utmt _utmz

Anàlisi

estadistic ivoox.com

De tercers

Cookies Google  Analytics utilitzades entre altres coses per a distingir usuaris i sessions, fa la segmentació de l'usuari depenent la pàgina actual i així permetre'ns un estudi dels gustos generals dels usuaris.

Centre de privacitat de Google:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 

 

Tècniques o necessàries

 

 

 

Són aquelles que s'utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

PHPSESSID

www.windat.eu

Pròpia

S'usa per a controlar la sessió de l'usuari. Necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. S'activa automàticament.

En la pròpia pàgina web

 

HexCookieSeed

www.windat.eu

Pròpia

Detecta que ja t'hem explicat la nostra política de cookies. Una vegada que l'hagis acceptat o continuïs navegant, gràcies a aquesta cookie no et tornem a mostrar una vegada i una altra el mateix avís.

En la pròpia pàgina web

 

_atuvc _atuvs

Tècnica Addthis

De tercers

Es crea i llegeix el lloc d'accions socials AddThisJavascript al costat del client per a assegurar-se que l'usuari vegi el compte actualitzat si comparteix una pàgina i torna a la pàgina abans d'actualitzar la memòria. No s'envien dades d'aquestes cookies a AddThis i la supressió quan es desactiven les cookies provocaria un comportament inesperat per als usuaris.

Addthis Privacity: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

uvc

Tècnica s.7addthis.com

De tercers

Actualitza el comptador supervisant l'ús compartit de contingut a través de llocs de xarxes socials.

Addthis Privacity: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

_cookies_policy_accepted __countAudios _navi

Tècnica ivoox.com

De tercers

Marquen l'estat de l'acceptació de la seva política de cookies i controlen la reproducció de l'àudio.

 

Centre de privacitat de ivoox.com: https://www.ivoox.com//informacion-legal_il.html#cookies

 

 

 

Personalització o preferència

 

 

 

Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.

El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_PREF _ VISITOR_INFO1_LIVE

Personalització o preferència YouTube

 

De tercers

Cookies que emmagatzemen les preferències de configuració, tals com idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google.

Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

_IE-LANG_CODE _IE-set_country

Personalització ivoox.com

De tercers

Cookie que conté informació regional i idioma.

 

Centre de privacitat de ivoox.com: https://www.ivoox.com//informacion-legal_il.html#cookies

 

 

 

Nota: Les cookies de tipus 'pròpies' són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.


 

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:


 

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.